Flag

Contact Lianna Petrosyan

Inquire about availability or tell the instructor about yourself, your requirements and learning goals.

$11.00/h
free_lesson
Artsakh
online

Lianna Petrosyan

skills:

Armenian, Artsakh, History

language(s)

Հայերեն

skills:

Armenian, Artsakh, History

language(s)

Հայերեն

$11.00/hour
free_lesson
credit_card No credit card required
Response time The tutor doesn't have available time slots for the next 24 hours.
About Lianna
Բարև Ձեզ, ես Լիաննա Պետրոսյանն եմ: Ծնվել ու ապրել եմ Արցախի Հադրութ քաղաքում, որը ժամանակավորապես մերը չէ: Պատրաստ եմ ուսուցանել հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, արվեստի պատմություն: Ունեմ համապատասխան մասնագիտական որակներ, հմտություններ ու փորձ: Սիրով սպասում եմ
Show more Arrow down Show less Arrow up
Employment Education

Employment is empty.

Education is empty.

$11.00/hour
free_lesson
credit_card No credit card required
Response time The tutor doesn't have available time slots for the next 24 hours.
Timezone info Based on your time zone Full Schedule Show full schedule
Schedule
Please select your time slots
Free time
Booked
Booked by you
Unavailable
Schedule
 •   Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  6:00 - 12:00
  12:00 - 18:00
  18:00 - 24:00
  24:00 - 06:00
 • Timezone info Based on your time zone Full Schedule Arrow right
  Choose the time for your first lesson .
  Didn't find the time you were looking for? the teacher directly to book a class out of this schedule.
  Reviews
  0.0
  0 review

  No reviews yet.