Flag

Contact Masis Avagyan

Inquire about availability or tell the instructor about yourself, your requirements and learning goals.

$5.50/h
Armenia
online

Masis Avagyan

skills:

Monologue, Armenian, Artsakh

language(s)

Հայերեն

skills:

Monologue, Armenian, Artsakh

language(s)

Հայերեն

$5.50/hour
Response time The tutor doesn't have available time slots for the next 24 hours.
About Masis
Ես ցանկանում եմ սովորեցնել՝ դերասանի վարպետություն, հայ մշակույթի պատմություն, հայ թատրոնի պատմություն։
Show more Arrow down Show less Arrow up
Employment Education

Employment is empty.

From
2015
To
2021
Institution
ԵԹԿՊԻ
Degree
Բակալավր
$5.50/hour
Response time The tutor doesn't have available time slots for the next 24 hours.
Timezone info Based on your time zone Full Schedule Show full schedule
Schedule
Please select your time slots
Free time
Booked
Booked by you
Unavailable
Schedule
 •   Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  6:00 - 12:00
  12:00 - 18:00
  18:00 - 24:00
  24:00 - 06:00
 • Timezone info Based on your time zone Full Schedule Arrow right
  Choose the time for your first lesson .
  Timezone info Based on your time zone
  Didn't find the time you were looking for? the teacher directly to book a class out of this schedule.
  Reviews
  0.0
  0 review

  No reviews yet.