Flag

Contact Narine Vardanyan

Inquire about availability or tell the instructor about yourself, your requirements and learning goals.

$11.00/h
free_lesson
Armenia
online

Narine Vardanyan

skills:

Armenian, Math in Elementary School, Photoshop

language(s)

Հայերեն

skills:

Armenian, Math in Elementary School, Photoshop

language(s)

Հայերեն

$11.00/hour
free_lesson
credit_card No credit card required
Response time Usually responds in less than 48 hours
Response time The tutor doesn't have available time slots for the next 24 hours.
About Narine
Ես սովորեցնում եմ հայոց լեզու, գրականություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, համակարգչային ծրագրեր (տարական գիտելիքներ)։
Show more Arrow down Show less Arrow up
Employment Education
From
2020
To
Current
Employer
TUMO
Position
Coach
From
2020
To
Current
Institution
NPUA
Degree
information systems
$11.00/hour
free_lesson
credit_card No credit card required
Response time Usually responds in less than 48 hours
Response time The tutor doesn't have available time slots for the next 24 hours.
Timezone info Based on your time zone Full Schedule Show full schedule
Schedule
Please select your time slots
Free time
Booked
Booked by you
Unavailable
Schedule
 •   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  6:00 - 12:00
  12:00 - 18:00
  18:00 - 24:00
  24:00 - 06:00
 • Timezone info Based on your time zone Full Schedule Arrow right
  Choose the time for your first lesson .
  Timezone info Based on your time zone
  Didn't find the time you were looking for? the teacher directly to book a class out of this schedule.
  Reviews
  0.0
  0 review

  No reviews yet.